Tips till dig som kör motorcykel

Kommer du köra motorcykel i Göteborg i sommar? Vill du veta hur du ska parkera? Här har du lite tips och råd!

Hur du får parkera beror hur din motorcykel klassas men också vilken mark det rör sig om, gatumark eller tomtmark. Det första är precis vad det låter att vara, mark utmed gator. Det sistnämnda är till exempel vanliga markparkeringar och parkeringshus. 

GATUMARK:
Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är samma som för bilar. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning. Mopeder klass 2 parkerar däremot på samma villkor som cykel. 

Pendelparkering
Är pendelparkeringen skyltsatt med personbilssymbol får motorcyklar inte parkera här om det inte finns platser som är skyltsatta med mc-symbolen. 

Tvåhjuling
På skyltade mc-parkeringar är det enbart motorcyklar med två hjul som får parkera, många av dem är avgiftsfria. Se parkeringskarta för mc på stadens hemsida.

Trehjuling och fyrhjuling
Du får inte parkera där det är skyltat för mc-parkering, då de platserna är endast för tvåhjuliga motorcyklar. Du får istället parkera längs med gatan där det är skyltsatt med P och avgift.
OBS! i vissa fall räknas trehjuliga motorcyklar som har två hjul fram som tvåhjuliga, till exempel MC Piaggo MP3. Dessa får då parkeras som tvåhjulingar. 
Se Transportstyrelsens hemsida för mer information.

Klass 2, moped
Tvåhjuliga cyklar/moped klass 2 ska först och främst parkera i cykelställ och får inte stå på gångfartsområden eller platser med förbudsskyltar. Man får inte stå i vägen för andra trafikanter, hindra fotgängare eller skapa problem för synskadade och funktionshindrade.

På goteborg.se under parkeringstillstånd och parkeringsplatser finns all information om vad som gäller för ovanstående.
Har du fler frågor om vad som gäller på gatumark är du välkommen att kontakt på:
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se eller 031-365 00 00

TOMTMARK:

Tvåhjuling
På skyltade mc-parkeringar är det enbart motorcyklar med två hjul som får parkera på plats. Det går även bra att parkera där det är skyltsatt med P och avgift.

Trehjuling och fyrhjuling:
Du får inte parkera där det är skyltat för mc-parkering, då de platserna är endast för tvåhjuliga motorcyklar. Du får istället parkera längs med gatan där det är skyltsatt med P och avgift.
OBS! i vissa fall räknas trehjuliga motorcyklar som har två hjul fram som tvåhjuliga, till exempel MC Piaggo MP3. Dessa får då parkeras som tvåhjulingar. 
Se Transportstyrelsens hemsida för mer information.

Uthyrning MC-plats
Parkering Göteborg har garage med specifika platser för motorcyklar med två hjul. Motorcyklar med 3–4 hjul kan ansöka om förhyrda parkeringsplats.

Har du fler frågor om vad som gäller på tomtmark är du välkommen att kontakt på:
kundtjanst@parkeringgoteborg.se eller 031-774 37 00