Har du parkering och behöver elladdning

Har du ett parkeringstillstånd idag och är intresserad av elladdning? Till hösten gör vi om erbjudandet för dig som vill ladda där du har ditt parkeringstillstånd. Du kan läsa mer om de kommande förändringarna här.

Allt fler laddplatser

Vi bygger successivt ut laddplatser för kunder som har parkeringstillstånd och för att utbyggnaden ska gå i takt med behovet behöver vi först undersöka intresset vid varje område.

Lämna önskemål

Här kan du tipsa oss om du anser att någon parkeringsanläggning är i behov av fler laddplatser.