Nu har vi uppdaterat vårt laddtillstånd i appen

Under september 2021 kommer vi att uppdatera vårt elladdningserbjudande.
Vi går från ett fast elpris, där du betalar en fast månadsavgift för din elladdning, till ett kWh-pris (3kr/kWh, 2021 års prisnivå), där du istället betalar för den el du faktiskt laddar din bil med.

Laddtillstånd flyttar in i appen Parkering Göteborg

Nytt är också att du enbart kommer att behöva använda vår betalapp Parkering Göteborg, istället för appen ”Ladda bilen”, när du startar och stoppar din elladdning. I appen kommer du även att kunna se dina tidigare laddningar.

Du som har laddtillstånd idag

Du som idag har laddtillstånd och använder ”Ladda bilen”-appen fortsätter med det september ut. Därefter krediterar vi sista månaden på laddtillstånden, och 1 oktober börjar kWh-betalning gälla även för dig. Vi kommer alltså att säga upp ditt laddtillstånd i augusti, med sista giltighetsdag 30 september. Du kommer att få mer information via mejl om vad du behöver göra i samband med övergången.

Varför gör vi detta?

Vi har utvecklat elladdning hos oss för att bättre samnyttja den gemensamma laddinfrastrukturen. Precis som med våra parkeringstillstånd vill vi att så många kunder som möjligt ska kunna nyttja våra parkeringsplatser i staden. Med den nya lösningen får fler möjlighet att ladda sin bil.

Du som har tillstånd, men inget laddtillstånd idag

För dig som redan har ett parkeringstillstånd på en parkeringsanläggning med elladdningsplatser kommer kunna ladda genom att göra ett köp i parkeringsappen. Man betalar med de tillgängliga betalmedlen som presenteras i appen. Till en början endast betalkort, men vi arbetar med att lägga till fler betalmetoder.

Hur vet jag att det kommer finnas en laddare ledig när jag behöver den?

Platserna kommer fortsatt att reserveras så att endast parkerande kunder med tillstånd och laddbart fordon tillåts stå på platsen, vilket minskar risken att det kontinuerligt ska vara fullt. Vi erbjuder inte fasta elladdningsplatser, men arbetar ständigt med att bygga fler laddplatser där vi i statistiken ser att det behövs.

Du kan också hjälpa oss genom att informera oss via formuläret nedanför om du anser att någon parkeringsanläggning är i behov av fler laddplatser.

Vi tar gärna emot önskemål om utbyggnad av elladdningsplatser i formuläret nedan.