Digitala tillstånd företag

Det finns många fördelar med digitala tillstånd jämfört med papperstillstånd. För dig som hanterar parkeringstillstånden på ditt företag underlättas ditt arbete samt ger dig större kontroll över de tillstånd ni har.

Olika sätt att dela ut ett tillstånd

Det finns olika sätt att dela ut ett tillstånd. Du kan enkelt lägga till användare som ska ha ett parkeringstillstånd en längre tid. I portalen kan du ange när de ska börja gälla eller hur länge de ska gälla.  Du kan även dra tillbaka tillstånd t ex när en anställd slutar.

Du kan också lägga till registreringsnummer på tillfälliga besökare där du också kan ange hur länge de ska gälla, både datum och tid.

Fördelar med digitala tillstånd 

När du har lagt upp de användare som ska ha parkeringstillstånd kan de själva hantera tillståndet direkt i sin mobil genom appen Parkering Göteborg. 

Några av fördelarna med ett digitalt tillstånd är att:

  • du som administrerar parkeringar slipper dela ut papperstillstånd till användarna
  • de kommer inte bort utan finns alltid digitalt
  • användarna slipper att byta ut tillståndet i rutan
  • användarna kan själva snabbt och enkelt flytta det till en annan bil direkt i appen
  • det är bra för miljön