Tilläggstjänster i företagsportalen

Utöver vårt basutbud har vi också vissa tilläggstjänster i företagsportalen för att göra hanteringen av företagets parkeringar ännu enklare - så du kan ägna dig åt affärerna.

Det finns många faktorer som påverkar vad vi behöver för att parkera så enkelt som möjligt i ett företags regi. Och det finns också många målgrupper med olika behov. I takt med att vi får till oss nya kundsynpunkter utvecklar vi tilläggstjänsterna i företagsportalen.

I dagsläget har vi inte några färdigutvecklade tilläggstjänster - men det kommer inom kort. Håll utkik här!

Det tillkommer en kostnad för tilläggstjänsterna.