Administratör

Går det att få ut rapporter på vem som haft vilka tillstånd och när?

Nej, inte i nuläget.