Administratör

Hur lång uppsägningstid är det på parkeringstillstånd?

Uppsägningstiden är en hel kalendermånad, precis som tidigare.