Administratör

Vad är det för skillnad på att dela ut till registreringsnummer och dela ut till personnummer för parkeringstillstånd?

Skillnaden är att om du delar ut till ett personnummer så ansvar den användaren själv för att rätt registreringsnummer är kopplat till tillståndet och kan hantera detta själv i appen Parkering Göteborg.

Delar du ut till ett registreringsnummer går det att jämföra med att lägga tillståndet direkt i en bil.