Administratör

Varför räcker det inte med att verifiera användarnas identitet via e-postadress?

En e-postadress är inte en unik parameter som på ett säkert sätt kan verifiera en persons identitet. Dessutom så kan den ändras flertalet gånger över tid av olika skäl eller så har en användare fler olika i sitt arbete och privat.
Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder trygga och säkra företagstjänster. Med anledning av detta har vi valt att säkerställa identiteten på användarna genom personnummer eftersom det är unikt för varje person.