Användare

Hur sparas mitt personnummer i Parkering Göteborgs databas?

Personnumren som administratören lägger in i företagsportalen sparas i en databas hos oss och används endast för att matcha så rätt användare får tillgång till rätt tjänst.
Personnumret är en personuppgift som direkt kan hänföras till dig som individ. Vi gör vårt yttersta för att skydda våra kunder och användares integritet genom att hantera informationen aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Läs mer i vår integritetspolicy: https://www.parkeringgoteborg.se/ny-integritetspolicy-for-din-trygghet/