Användare

Kan man inte använda något annat som verifierar min identitet?

Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder trygga och säkra företagstjänster. Med anledning av detta har vi valt att säkerställa identiteten genom personnummer eftersom den är unik för varje person.
Ett telefonnummer, e-post eller ett anställningsnummer är inte en unik parameter som på ett säkert sätt kan verifiera din identitet. Dessutom så kan de ändras flertalet gånger över tid av olika skäl.