Allmänt

Blir det ett annat pris med tillstånd?

Ja, generellt är det något billigare med parkeringstillstånd än med förhyrd plats.