Allmänt

Hur funkar det med tillstånd vad gäller uppsägning osv?

Ditt parkeringstillstånd gäller i mån av plats, en kalendermånad i taget och förlängs automatiskt med en kalendermånads uppsägningstid. Det innebär att du får ett nytt parkeringstillstånd skickas inför varje ny månad. (Ett så kallat abonnemang)