Allmänt

Hur länge kommer det bli samma antal tillstånd som platser?

Det är väldigt svårt att svara på eftersom vi måste genomföra beläggningsmätningarna först. Eventuella ökningar sker dock successivt, i de fall det finns utrymme för det.