Allmänt

Kommer det alltid finnas plats för mig med tillstånd?

Till en början kommer vi att ersätta en förhyrd plats med ett tillstånd. Under tiden gör vi beläggningsmätningar och utifrån dessa uppskattar vi om vi kan sälja fler tillstånd och i så fall hur många.