Allmänt

Kostar alla tillstånd lika mycket?

Vi jobbar med prissättning i zoner. Inom en zon, till exempel City eller Innerstaden, försöker vi hålla samma prissättning både när det gäller timtaxa och parkeringstillstånd.