Allmänt

Om det inte finns någon ledig parkeringsplats, kan jag då ställa mig någon annanstans och sedan skicka kvitto till er för återbetalning?

Parkeringstillståndet berättigar till parkering av en personbil i mån av ledig parkeringsplats. Det innebär att du inte är garanterad en plats. Vi jobbar utifrån att du som kund inte ska behöva stå utan en plats när du kommer för att parkera på det område där ditt parkeringstillstånd gäller. Antalet parkeringstillstånd som vi säljer grundar sig på noggranna beläggningsmätningar, vi säljer alltså inte ett obegränsat antal parkeringstillstånd