Allmänt

Ska alla förhyrda platser i hela staden omvandlas till parkeringstillstånd?

Målet är att samtliga förhyrda platser ska göras om till upplåtelseformen parkeringstillstånd, undantag kommer det finnas för till exempel rörelsehindrade och publika bilpooler. Detta för att använda de resurser som finns när det gäller parkering så optimalt som möjligt.