Allmänt

Vad händer nu?

Som ett första steg kommer din förhyrda plats att sägas upp. Du får ett rekommenderat brev med uppsägningen. Istället får du ett erbjudande om att köpa samma antal parkeringstillstånd som du i dag har förhyrda platser.