Allmänt kontrollavgift

Hur fungerar er parkeringsövervakning?

Vi har inga egna parkeringsövervakare utan köper tjänsten av AvarnAddici och Securitas. Parkeringsövervakarna får ingen provision. De får betalt för de timmar de parkeringsövervakar.