Allmänt kontrollavgift

Hur stor är en kontrollavgift?

Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställt av kommunen. Den som övervakar fäster en kontrollavgiftsfaktura på det felparkerade fordonet eller överlämnar den till föraren.