Allmänt kontrollavgift

Hur tätt kan man få kontrollavgifter om bilen står kvar på samma plats?

På parkeringar där Göteborgs Stads Parkering sköter övervakningen kan man få en kontrollavgift per kalenderdygn (+ 6 timmar från utfärdandet). Det innebär till exempel att om bilen blir lappad klockan 7 på morgon, kan du få en till tidigast en minut efter midnatt nästa dygn. Får du en kontrollavgift klockan 22 på kvällen, kan du få nästa strax efter klockan 4 på morgonen.