Allmänt kontrollavgift

Hur vet jag att kontrollavgiften är från er?

Vårt bolagsnamn Göteborgs Stads Parkerings AB och vår adress står längst upp på den gula kontrollavgiften. På den nedre delen av kontrollavgiftsfakturan finns uppgifterna om hemsida, telefonnummer, öppettider och besöksadress.