Allmänt kontrollavgift

Hur vet jag att kontrollavgiften är från er?

Vårt bolagsnamn Göteborgs Stads Parkerings AB står längst upp på den gula kontrollavgiften. På den nedre delen av kontrollavgiftsfakturan finns uppgifterna om vår hemsida och telefonnummer.