Allmänt kontrollavgift

Vad är det för skillnad på en kontrollavgift och parkeringsanmärkning?

En kontrollavgift utfärdas på tomtmark och lyder under Lag (1984:318) om Kontrollavgift vid olovlig Parkering (LKOP).

Parkeringsanmärkning utfärdas på gatumark  och lyder under Lag (1976:206) om felparkeringsavgift.

Parkeringsbolaget utövar endast parkeringsövervakning på tomtmark.