Allmänt kontrollavgift

Vad är en kontrollavgift?

Om du parkerar fel på tomtmark (t ex i ett parkeringshus, vid bostadshus och liknande) kan du får en kontrollavgift. Oftast är det ett vaktbolag som övervakar att parkeringen går rätt till.