Allmänt kontrollavgift

Varför har jag fått en kontrollavgift?

Det kan finnas olika anledningar till att du fått en kontrollavgift. På kontrollavgiften finns en kod. Här följer de olika koderna med exempel på vilket sätt du har parkerat fel. Använd formuläret om du vill invända mot kontrollavgiften.

Överträdelsekoder:

01 - Har parkerat utan att erlägga avgift. Exempel på orsaker: Fel platsnummer har tryckts in på platsnummerautomaten. Tiden på platsnumret har gått ut (det finns ingen tid registrerad på platsnumret).

06 - Har ej anbringat giltig biljett på föreskrivet sätt. Exempel på orsaker: Biljetten har, av någon anledning, vänt sig och går inte att tyda. Biljetten har trillat/blåst ner på golvet/sätet. Biljetten är, mer eller mindre, skymd på något sätt. Tiden på biljetten har gått ut. Biljetten är löst i fel parkeringsautomat. Biljetten gäller inte på just denna parkeringsyta.

08 - Har parkerat i strid mot parkeringsförbud. Exempel på orsak: Fordonet har parkerats efter att ha passerat parkeringsskylt som informerar om parkeringsförbud.

19 - Har parkerat utan avtal/parkeringstillstånd på plats nr XX Exempel på olika orsaker: Det finns inget övervakningstillstånd placerat längst ner till vänster i framrutan, väl synligt utifrån. Enligt den parkeringslista som parkeringsvakten kontrollerar mot är platsen outhyrd. Avtal saknas för att parkera på den förhyrda platsen.

20 - Har ej anbringat giltigt handikapptillstånd på föreskrivet sätt. Exempel på orsaker: Parkeringstillståndet för rörelsehindrade har legat felvänt. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade har trillat ner på golvet/sätet. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade är, mer eller mindre, skymt på något sätt. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller inte på denna parkeringsyta. Giltighetstiden på parkeringstillståndet för rörelsehindrade har gått ut. 40 - Har parkerat utanför markerad plats. Exempel på olika orsaker: Fordonet har, med ett eller flera hjul, varit parkerad utanför den markerade parkeringsrutan. Fordonet har, helt eller delvis, varit parkerad utanför område/yta som påvisas av hänvisningsskyltar.

42 - Har parkerat längre än XX min/tim i följd. Exempel på orsak: Fordonet har varit parkerad för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats. Parkeringsvakten tar en så kallad ventilkontroll vid bägge kontrolltiderna. Är resultatet av ventilkontrollen densamma vid bägge kontrolltiderna så är fordonet inte flyttat under tiden. Ventilkontroll – Parkeringsvakten noterar placeringen på ventilerna på varje hjul efter olika klockslag.

43 - Har ej anbringat giltigt parkeringstillstånd på föreskrivet sätt. Exempel på orsaker: Parkeringstillstånd har, av någon anledning, vänt sig och går inte att tyda. Parkeringstillståndet har trillat/blåst ner på golvet/sätet. Parkeringstillståndet är, mer eller mindre, skymt på något sätt. Parkeringstillståndet gäller inte på denna parkeringsyta. Giltighetstiden på parkeringstillståndet har gått ut.

68 - Har parkerat på plats reserverad för annat fordon. Exempel på olika orsaker: Parkeringsplatsen är till för ett annat fordonsslag än det parkerade fordonet. Parkeringsplatsen är reserverad för: Ambulans, färdtjänst etc. eller fordon med angivet registreringsnummer.