Betalning

Vem ansvarar för att kontrollavgiften betalas?

Föraren och fordonsägaren ansvarar gemensamt för att avgiften betalas.