Betalning

Behöver jag betala kontrollavgiften under tiden invändningen behandlas?

Nej, du behöver inte betala kontrollavgiften under tiden utredningen sker.