Betalning

Hur betalar jag kontrollavgiften från utlandet?

Nedan följer den informationen som behövs för att kunna betala kontrollavgiften från ett annat land än Sverige.
Längst ner på kontrollavgiftsfakturan finns ett kontonummer som alltid anges tillsammans med debiteringsnumret på kontrollavgiftsfakturan

IBAN:SE59 8000 0810 5969 4276 2482

BIC/SWIFT: SWEDSESS