Betalning

Hur betalar jag kontrollavgiften från utlandet?

Nedan följer den informationen som behövs för att kunna betala kontrollavgiften från ett annat land än Sverige.
Längst ner på kontrollavgiftsfakturan finns ett kontonummer som alltid anges tillsammans med debiteringsnumret på kontrollavgiftsfakturan

IBAN:SE83 9500 0099 6042 0049 6315

BIC/SWIFT: NDEASESS