Allmänt avgiftsparkering

Gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrade på era platser?

Ja, parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller på Parkering Göteborgs avgiftsbelagda besöksplatser enligt samma regler som Trafikkontoret har för parkering på gatan.