Allmänt avgiftsparkering

Gäller nyttoparkeringstillstånd i era parkeringshus och övriga anläggningar?

Nej.