Allmänt avgiftsparkering

Vad gör jag då betalautomaten inte fungerar?

Ring och felanmäl automaten. Telefonnumret står på automaten. Se om det finns en närliggande betalautomat inom samma område och använd den. Annars kan kundservice hjälpa dig att hitta en i närheten. Du kan ananrs alltid använda Telefonparkering och betala med hjälp av din telefon.