Allmänt avgiftsparkering

Varför är det olika information om besöksplatserna på parkeringskartan?

Parkeringskartan visar båda kommunalt och privat ägda parkeringar. Det är den som äger respektive parkering som är ansvarig för att uppgifterna är uppdaterade. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontrollera att uppgifterna från privata ägares parkeringsplatser är korrekta utan får hänvisa dig till den som äger parkeringen direkt.