Myntbetalning

Hur blir det runt sjukhus och vårdcentraler?

Det finns vissa särskilt känsliga målpunkter, till exempel just vårdinrättningar. Här kommer vi så klart att visa extra hänsyn till de behov som finns.