Myntbetalning

Varför kan jag inte längre betala med mynt överallt?

Du har faktiskt inte kunnat betala med mynt överallt på flera år. Anledningen till att vi nu glesar ut myntautomaterna är att mycket få kunder vill betala så – och de blir allt färre.

Du kan använda alla andra betalningssätt: vår app, SMS-parkering eller kort, alternativt söka upp någon av de andra betalautomaterna i närheten som fortfarande tar mynt.