Allmänt om appen

Hur startar jag en parkering?

- Välj en platskod
- Välj ett av dina registrerade fordon, det betalkort du vill använda
och påminnelser.
- Välj om du vill ha fast eller flexibel sluttid (alltså om du vill bestämma från början när parkeringen ska löpa ur eller om den ska ticka på tills du själv avslutar den)
- Dra sedan med fingret på den blå knappen från
vänster till höger.
-