Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Kan ni bogsera bort en bil som felparkerat på min förhyrda plats?

Nej, det får vi inte göra. Det är Lagen om flyttning av fordon (LFF) som styr det. Och för att flytta ett fordon krävs först att vakterna har satt tre kontrollavgifter (och att det sker under tre dagar). Om någon tar din plats behöver du ringa in en gång om dagen i tre dagar. Därefter meddelar vi trafikkontoret som genomför fordonsflytten. Det sker normalt inom 5–7 arbetsdagar.

Det finns dock undantag. Om bilen utgör direkt fara, till exempel att den läcker bensin, kan den flyttas på en gång.