Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Får jag ta en annan plats, om någon felparkerat på min förhyrda plats?

Nej, det kan du inte göra. Då ställer det till med bekymmer för någon annan kund som i sin tur inte få tillgång till sin parkering istället.