Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur kan jag betala för mitt parkeringstillstånd/min förhyrda plats?

Förhyrda bilplatser:
- Hyresperioden för bilplatser är per månad. Faktureringsperioden är månadsvis.

Parkeringstillstånd:
- Faktura kan endast fås månadsvis.

Betalning kan ske:
- Med medföljande faktura.
- Via internetbank direkt till ett av våra plusgiro eller bankgirokonto eller e-faktura.
-  Bankgironummer är 5488-2303.
- Glöm inte att ange ocr-nummer

Mer information om fakturor hittar du här