Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur kan jag betala för mitt parkeringstillstånd/min förhyrda plats?

Förhyrda bilplatser:
- Hyresperioden för bilplatser är per månad. Faktureringsperioden är månadsvis.

Parkeringstillstånd:
- Faktura kan endast fås månadsvis.

Betalning kan ske:
- Med medföljande faktura.
- Via internetbank direkt till ett av våra plusgiro eller bankgirokonto eller e-faktura.
- Plusgiro: 89 91 03-6 
- Bankgiro: 5546-2097
- Glöm inte att ange ocr nummer

Autogiro
- Det enklaste sättet för dig att betala hyran för din bilplats eller ditt parkeringstillstånd är att använda autogiro.
- Du slipper knappa in långa sifferrader i din dator, fylla i eller posta räkningar eller stå i kö för att betala.
- Du riskerar inte att glömma bort en betalning. Med autogiro betalas räkningarna helt automatiskt exakt på förfallodagen.
- Har du internetbank kan du kontakta ditt bankkontor för att få autogiro eller så kan du enkelt anmäla det själv i just din internetbank.