Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Hur lång är kötiden för en parkeringsplats?

Kötiden varierar beroende på i vilket område du vill ha plats.