Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Jag har tappat min tillstånd - vad gör jag nu?

Ett parkeringstillstånd är en värdehandling och ska behandlas varsamt. Det är viktigt att du är rädd om det! Om olyckan ändå är framme får vi be dig ringa vår kundtjänst på  031- 774 37 00