Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Kan jag ”pausa” mitt parkeringstillstånd om jag till exempel reser bort några månader?

Nej, parkeringstillståndet har en kalendermånads uppsägningstid.