Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Varför höjer ni priset?

- Priserna höjs för att Parkering Göteborgs priser ska vara marknadsmässiga och harmoniera med den avgiftsnivå som råder på intilliggande besöksparkeringar, oavsett om de är kommunala eller privata. 
- Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och får varken subventionera besöksparkeringar, parkeringstillstånd eller förhyrda parkeringsplatser. Prishöjningarna gör att bolaget kan fortsätta investera i hållbara parkerings- och mobilitetslösningar och delta i Göteborgs stadsutveckling mot grön och nära storstad.
Läs om vår prisstrategi.