Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Vilka villkor gäller för parkeringstillstånd?

Genom att betala fakturan förbinder du dig till följande villkor:

  • Parkeringstillståndet berättigar till parkering av en personbil i mån av ledig bilplats.
  • Parkeringstillståndet gäller för en kalendermånad i taget och förlängs automatiskt med en månads uppsägningstid. Betalning sker i förskott.
  • Uppsägning av detta parkeringstillstånd skall i första hand ske via ”min sida”, i andra hand e-post eller brev.
  • Parkeringstillstånd som gäller en hel säsong sägs automatiskt upp vid säsongens slut. Betalning sker i förskott och det säljs endast som hel säsong.
  • Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av framrutans nedre vänstra hörn, väl synligt utifrån. Överträdelse av dessa bestämmelser eller av annat inom området skyltat villkor eller förbud debiteras med en fastställd kontrollavgift för varje påbörjat kalenderdygn.