Allmänt parkeringstillstånd/förhyrd plats

Vilka villkor gäller för parkeringstillstånd?

Genom att betala fakturan förbinder du dig till följande villkor:

  • Parkeringstillståndet berättigar till parkering av en personbil i mån av ledig bilplats.
  • Parkeringstillståndet gäller för en kalendermånad i taget och förlängs automatiskt med en månads uppsägningstid. Betalning sker i förskott.
  • Uppsägning av detta parkeringstillstånd skall i första hand ske via ”min sida”, i andra hand e-post eller brev.
  • Parkeringstillstånd som gäller en hel säsong sägs automatiskt upp vid säsongens slut. Betalning sker i förskott och det säljs endast som hel säsong.
  • Överträdelse av inom området skyltat villkor eller förbud debiteras med en fastställd kontrollavgift för varje påbörjat kalenderdygn.