Chalmers

Är jag garanterad plats?

Nej, det är du inte. Villkoren för parkeringstillstånd är att de gäller i mån av plats. Tillgången kan variera beroende på pågående markarbete, byggnation eller andra avstängningar. Under perioden i april då Cortégen byggs är till exempel Gibraltarvallen delvis avstängd.