Chalmers

Här har du information om kontrollavgifter!

Vill du invända mot en kontrollavgift som du fått av oss gör du det här.

Vanligaste orsaker till kontrollavgift eller parkeringsanmärkning:

  • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som används
  • Ingen synlig biljett i vindrutan på grund av att den legat felvänd eller ramlat ner
  • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras
  • Parkerat där det råder parkeringsförbud