Chalmers

Jag har skadat mig, kan jag få parkering närmare dit jag ska?

Om du har ett tillfälligt funktionshinder kan du får parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen under en kortare period. Kontakta oss på kundtjanst@parkeringgoteborg.se. I övrigt gäller samma regler som övriga Göteborgs Stad tillämpar.