Chalmers

Jag har elbil, kan jag ladda den här?

Ja, det kan du. För att parkera på p-platser med laddning behöver du ett laddtillstånd (grönt kort). Observera att det gäller per kalenderår och måste förnyas årligen. Nytt för 2019 är att det tillkommer en kostnad för just laddtillståndet på 300 kr/mån och det kan bara kombineras med parkeringstillstånd. Priset du ser under produkten laddtillstånd + p-tillstånd och är ett totalpris för den kombinerade produkten.