Chalmers

Vad menas med säsongstillstånd?

Det betyder att man köper ett tillstånd som gäller till exempel för ett kalenderår plus att du har en frimånad. Du köper då tillståndet för den angivna perioden och betalar hela beloppet på en gång. Ett sådant tillstånd kan inte sägas upp, utan gäller för hela perioden.