Chalmers

Om jag inte behöver mitt parkeringstillstånd, kan jag sälja det vidare?

Nej, det kan du inte. Parkeringstillståndet får inte överlåtas eller säljas vidare.